6/4/11

Paradoja en pocas líneas

A mi lado en el tren iba sentada una chica un par de años mayor que yo, escuchando música con los cascos puestos pero a un volumen que hacía perfectamente audible la canción a todo el vagón. A causa de la irritación por el constante y molesto ruido que desprendía, yo, que soy un ser afable y difícil de indignar, le deseé mentalmente una sordera incipiente y galopante. Casualidades de la vida, momentos después ella sacó de su mochila un libro titulado “Técnico superior en prótesis auditivas.”

4 comentarios:

Anónimo dijo...

Jajaja no me lo puedo creer Berber, son de esas cosas surrealistas xD

litronella dijo...

me hiciste el mal de ojo a mí también

Anónimo dijo...

Normas Unidades Didácticas. CIC.
1.- As Unidades Didácticas (UDs), como proba substitutiva da Proba Escrita de Maio, ten a mesma equivalencia total en puntos para a avaliación, é dicir, até 3 puntos.
2.- As UDs remitiranse en documento PDF ao correo da asignatura, incluindo sempre a sinatura e DNI d@ alumn@ e seguindo as normas escritas na Guía d@ alumn@ respecto do tipo de letra e as referencias a materiais e bibliografía que se adxunte. Quen, por defecto de forma, incorrira no contrairo ao expresado supra restaráselle a metade do valor conseguido por cada UD incorrectamente remitida. No caso de non incluir sinatura ou DNI, a Unidade Didáctica quedaría invalidada e non se contabilizaría nota algunha, o que equivaldría a un cero (0) como valor. No Asunto da mensaxe e no nome do arquivo remitido figurará sempre "1ºApelido 2ºApelido Localizador TGA Localizador TGP nºUD data hora" sen comas entre os datos. Non identificada deste xeito equivale á non entrega da UD e, por tanto, a ter un valor de cero (0) para a súa avaliación.
3.- Lémbrase que as Unidades Didácticas son unha proba individual e que, por tanto, é material reservado á relación profesor-alumn@. A copia ou plaxio parcial ou por enteiro das ideas, conceptos e desenvolvementos está prohibida e sancionada, chegando a ser penalizada coa suspensión inmediata das Unidades Didácticas para aquel@s que copiaran ou difundiran os seus contidos, e o suspenso, deste mesmo xeito, da asignatura. O intercambio de datos entre alumn@s respecto das UDs están igoalmente prohibidos e penalizados, ante as evidencias, do mesmo xeito que xa expresamos nesta cláusula.
4.- Non hai prorroga posible tralo prazo (data e hora) expresado polo profesor en cada unha das UDs. Non se contabilizarán na nota final aquelas prácticas chegadas fóra do prazo pola causa que fose. Non hai, en nengún caso, posibilidade de repetir ou realizar as UDs (parcial ou totalmente), nin de trocar estas pola Proba de Maio, unha vez comezado o proceso de envío das UDs as/aos alumn@s por parte do profesor.
5.- A nota final do acadado polas UDs sumarase ao cómputo das avaliacións d@s alumn@s. no momento final da avaliación, após de realizada a Proba de Maio.
Expostas estas normas, considero informad@s as/os alumn@s.


Por si se te olvida en algún momento, para que lo tengas a mano :D

Te quiero.

Marcelo

berdt dijo...

ajajaja

muy buena, sí señor!